Правила прийому до школи

 

Прийом до школи здійснюється відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Перелік необхідних документів:
1. Ксерокопія свідоцтва про народження дитини

2. Медична довідка (форма 026/о)

3. Заява батьків або осіб, що їх замінюють.

 

Шановні батьки, зверніть увагу, що бажано (але не обов’язково) знати й уміти майбутньому першокласнику:

- ім’я, по батькові й прізвище, вік (не тільки своє, але й дані близьких родичів);

- свою домашню адресу;

- знати поняття звук (голосний, приголосний, дзвінкий, глухий, твердий, м'який);

- знати й уміти розповідати невеликі розповіді, казки, вірші;

- володіти поняттями: «слово», «звук», «букви», «речення»;

- розрізняти й правильно називати плоскі геометричні фігури: коло, квадрат, прямокутник, овал (давати характеристику цим фігурам);

- вільно орієнтуватися в просторі й на аркуші паперу (права - ліва сторона, верх – низ, правий верхній кут, правий нижній кут, середина тощо);

- уміти повно й послідовно переказати прослухане оповідання, скласти (придумати) розповідь по картинці;

- запам'ятати й назвати 6 - 10 предметів, картинок, слів (або показаних або названих на слух дорослою людиною);

- добре володіти ножицями (уміти вирізати смужки, квадрати, кола, прямокутники, трикутники, овали, предмет по контуру, конструювати з паперу прості оригамі, розрізняти кольори);

- володіти олівцем: без лінійки проводити вертикальні й горизонтальні лінії, малювати геометричні форми, акуратно зафарбовувати, штрихувати олівцем, не виходячи за контури предметів;

- вільно лічити від 1 до 10 і назад, читати будь-яке число від 1 до 10, порівнювати числа, характеризуючи результат порівняння словами «більше», «менше», зменшувати й збільшувати число на 1);

- виділяти з множини предметів один або кілька предметів, що володіють заданою властивістю. Уміти поєднувати предмети в групи: меблі, транспорт, одяг, взуття, рослини, тварини тощо; уміти знаходити в групі предметів зайвий — наприклад, із групи «Одяг» видалити квітку;

- уміти висловлювати власні думки, слухати й розуміти інших;

- показувати й називати предмет, розташований ліворуч (праворуч), вище (нижче) даного предмету; предмет, розташований між даними предметами; розміщати предмети в порядку зростання, убивання;

- порівнювати предмети за розміром, вагою;

- розпізнавати на малюнках і в природі знайомі рослини й тварини і називати їх;

- знати який буває транспорт (наземний, водний, повітряний);

- називати в правильній послідовності пори року; знати основні ознаки пір року;

- мати елементарні уяви про навколишній світ: про професії, про предмети живої й неживої природи, про правила поведінки в громадських місцях;

- уміти культурно спілкуватися з іншими дітьми, слухати старших і виконувати їхні завдання, дотримуватися певних правил поведінки;

- уміти уважно, не відволікаючись, слухати (30-35 хвилин).