Урбанський Володимир Мар'янович
ПРОФЕСОР ФІЗИКО-МАТЕИАТИЧНИХ НАУК
 

 

Народився 17 грудня 1938 року в селі Антоніни, Хмельницької області, в родині робітників. Батько — Урбанський Мар'ян Тодорович працював механіком Антонінської МТС, мати - Урбанська Явдокія Апполонівна працювала робітницею, захворіла і була домогосподаркою.
Молоді роки Володимира Урбанського пройшли в селищі Антоніни. Тут він закінчив серендю школу в 1956 році і одержав робітниче хрещення, працюючи молотобійцем ковального цеху Антонінської МТС.Першими учителями робітничої справи стали ковалі Іванюк Василь і Куклінський Дмитро. Характерна деталь - свою першу самостійну професійну роботу, триногу для приготування їжі на багатті, він зберігає і досі, користуючись нею на дачі. Пройшло пятьдесят років, А на верхньому кільці триноги і сьогодні непомітиш місця зварювання металу , яке було виконане ковальським методом .
Потім три роки армії в Німеччині, із яких десять місяців навчання в школі сержантів . В кінці другого року перебування в армії наказом командування цого портрет був розміщений на «Алеї Слави» військової частини.
В 1960 році Володимир Урбанський вступив на фізико-математичний факультет Київського педагогічного інституту. В ці роки , крім навчання математичних курсів , йому доручають керівництво фізкультурною роботою серед студентів. При формуванні перших студентських загонів на цілинні землі Казахстану, йому доручили сформувати і очолити будівельний загін студентів інституту. Загін виконав на землях Тургайського степу заплановане завдання і був визнаний кращим серед цілинних загонів вищих учбових закладів СРСР.
На третьому курсі студент Володимир Урбанський познайомився з професором Шиманським І.Є ., який доручив йому розібрати деякі архівні матеріали академіка — математика М.В.Остроградського .Від цього часу й почалася його праця в архівах. Паралельно вивчалися основи програмування і кібернетики , курси , які не входили до учбового плану по спеціальності.
В 1965 році він закінчує учбовий заклад , працює учителем математики в одній із Київських шкіл , а з жовтня 1966 року по конкурсу займає посаду асистента кафедри вищої математики Київського технологічного інституту легкої промисловості .3 1970 року Володимир Мар янович - старший викладач, з квітня 1985 року - доцент, з 2002-року професор. Деякии час виконував обов язки завідуючого кафедрою вищої математики.
Не полишаючи учбової роботи , Володимир Мар'янович закінчив аспірантуру при інституті математики НАН України і при Секторі історії природознавства інституту історії НАН України . 14 лютого 1984 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
Науковим керівником дисертаційної роботи був член - кореспондент НАН України А.Н.Боголюбов.
Урбанський Володимир Мар янович являється відомим спеціалістом в області історії науки і математики . Його основні наукові дослідження присвячені історії розвитку математичної думки і природознавства в Україні. Володимир Мар янович опублікував сорок наукових праць і пять монографій , на які одержав схвальні відгуки .
Володимир Мар янович Урбанський належить до тих педагогів, які вважають, що викладання математики повинно бути простим , стислим і ясним. В лекції важливу роль повинні грати емоційні сторони викладання матеріалу ; учбову і виховну роботу проводити так, щоб в процесі вивчення наук знання здобувались за допомогою глибокого і систематичного засвоєння предметів, щоб розуміння переважало над механічним заучуванням.